Regulamin turnieju League of Legends

1. Informacje ogólne

1.1 Organizator turnieju zapewnia, że turniej jest organizowany bez jakiejkolwiek współpracy, uczestnictwa czy udziału firmy Riot.

1.2 Zapisy trwają od 01.12.2017

1.3 Organizacja i czas trwania turnieju

1.4 Administratorami/sędziami turnieju są wybrane przez organizatora osoby

1.5 Kontakt możliwy jest poprzez email: kontakt@nyskaarenagier.pl

1.6 W sytuacjach nieuregulowanych postawieniami niniejszego regulaminu, ostateczna decyzja należy do administratorów turnieju.

1.7 Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do modyfikacji regulaminu.

1.8 Udział w turnieju jest równoznaczny ze znajomością oraz akceptacją niniejszego regulaminu.

1.9 Turniej przypada na dni 16-17.12.2017 odbędzie się w Budynkach Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej , zlokalizowanych w Nysie

1.10 Nadesłane na Konkurs dane osobowe uczestników mogą być przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu wykonania ich obowiązków związanych z Turnieju oraz w celach informacyjno-promocyjnych organizatora. Dane będą chronione zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133/97, poz. 883). Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

2 Warunki uczestnictwa

2.1 W rozgrywkach będą uczestniczyć pięcioosobowe drużyny.

2.2 Drużyny mogą być rejestrowane jedynie przez organizatorów turnieju na stronie http://turniej.pwsz.nysa.pl/zapisy-na-turniej/

2.3 Turniej rozgrywany jest na platformie serwera Europejskiego Północ i Wschód gry League of Legends.

2.4 Do turnieju mogą być zarejestrowane maksymalnie 5 osób (+1 osoba rezerwowa).

2.5 Drużyna może mieć przy stanowisku jedną osobę dodatkową (5 graczy + 1 osoba (Osoba ta może zastąpić jednego z graczy gdy ten np: musi opuścić turniej))

2.6 Podczas rejestracji gracze muszą podać nazwę drużyny oraz nick dla identyfikacji danego gracza..

3 Rozpiska rozgrywek

3.1 Organizatorzy ustawia drabinkę po zakończeniu zapisów.

4 Tryb rozgrywek

4.1 We wszystkich grach obowiązującym trybem jest Tournament Draft.

4.2 Systemem rozgrywek jest 5v5. Oznacza to, iż obie drużyny muszą posiadać minimum pięciu graczy, aby móc wziąć udział w rozgrywkach; w razie niestawienia się w wyznaczonym czasie, gra zostaje oddana przeciwnikom.

4.3 Rozgrywki prowadzone są na serwerze EU Nordic/East.

4.4 Nie trzeba posiadać 30 poziomu przywoływacza by wziąć udział w turnieju.

4.5 Czas maksymalnego progu spóźnienia dla fazy online wynosi 15 minut.

5 Zapisy i system rozgrywek

5.1 Drużyny muszą zostać zapisane za pośrednictwem http://turniej.pwsz.nysa.pl/zapisy-na-turniej/

5.2 Gracz od wieku 16 do 18 lat w muszą posiadać zgodę rodziców na uczestnictwo, gracze po niżej 16 roku życia muszą posiadać pełnoletniego opiekuna.

5.3 Kapitan (osoba zgłaszająca drużynę) zmuszony jest podać następujące informacje: Nazwa drużyny(nie może być wulgarna/obraźliwa.) Summoner name każdego z graczy Imię, nazwisko, każdego gracza.

6 Zasady gry

6.1 Specjalne wykorzystywanie błędów w grze jest zabronione i równoznaczne z przegraniem gry.

6.2 Podczas całego przebiegu turnieju drużyna może posiadać 6 graczy, 5 musi być zarejestrowani od początku, nie ma możliwości dodania/wymiany gracza po zakończeniu rejestracji !!!

6.3 Gracze zobowiązują się do grania podczas turnieju wyłącznie na swoich kontach (tj: jeżeli nastąpi zamiana zawodników należy prze logować się na swoje konto).

6.4 Turniej LAN: - Uczestnicy mają możliwość podłączenia własnych klawiatur oraz myszy komputerowych do komputerów. W przypadku urządzeń niestandardowych należy posiadać ze sobą sterowniki!

7 Przebieg gry

7.1 Organizatorowi przysługuje prawo wskazania obserwatorów gry. Organizator może także zadecydować o tym, iż mecz będzie streamowany.

7.2 Każdej drużynie przysługuje do pięciu minut pauzy na grę. W razie utracenia połączenia przez któregokolwiek z graczy, gra może zostać spauzowana, lecz z zachowaniem limitu czasu i w przypadku gdy nie dzieje się żadna akcja. Gracz który utracił połączenie może z powrotem dołączyć do gry. W razie wystąpienia rozłączenia któregokolwiek z graczy podczas turnieju LAN należy niezwłocznie spauzować grę oraz powiadomić o tym fakcie sędziego.

7.3 W sytuacjach kontrowersyjnych wynikających z wyżej wymienionego przypadku, decyzję o jego rozwiązaniu podejmuje sędzia

7.4 W wyżej wymienionych sytuacjach do sędziego zgłaszają się kapitanowie obu drużyn.

7.5 Sędziowie mają prawo do dyskwalifikacji drużyny A lub poddania meczy na korzyść drużyny B, jeżeli jakikolwiek członek drużyny A będzie przeszkadzał fizycznie drużynie B (tj: powodował rozłączanie połączenia drużynie B, obserwował i przechadzał się obok stanowiska drużyny B podczas rozgrywanego meczu A vs B, itp).

8 Postanowienia końcowe

8.1. Organizatorzy rozgrywek rezerwują sobie prawo do dokonywania zmian w regulaminie. W takim przypadku odpowiednia informacja zostanie ogłoszona na turnieju.

8.2. W kwestiach niezawartych w Regulaminie należy stosować obowiązujące na terenie Rzeczpospolitej Polskiej prawo, w szczególności Kodeks Cywilny.

KONTAKT Z ORGANIZATORAMI

Napisz do Nas, aby uzyskać więcej informacji o turnieju!