Regulamin turnieju CS-GO

1. Postanowienia ogólne
 • Poniższy Regulamin Turnieju (w skrócie „Regulamin”) dotyczy rozgrywek turnieju Counter-Strike Global Offensive , który odbędzie się w dniach 16-17 grudnia 2017 roku, w Nysie.
 • Organizatorem Turnieju jest Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie.
 • Każdy z uczestników Turnieju zobowiązany jest do zaznajomienia się z Regulaminem oraz jego przestrzegania. Przystąpienie do rozgrywek równoważne jest akceptacji postanowień Regulaminu.
 • Udział w Turnieju jest otwarty dla każdej osoby. Żaden gracz nie może posiadać bana (blacklisted.pl)
 • Uczestnicy mogą zaopatrzyć się we własne kontrolery do gry.
 • Kopiowanie lub wykorzystywanie regulaminu bez zgody jest zabronione.
2. System rozgrywek
 • W turnieju weźmie udział 32 drużyny
 • W przypadku większej ilości zgłoszeń (do 1 grudnia 2017) - przeprowadzone zostaną eliminacje online
3. Nagrody
 • pula nagród podana po zamknięciu zapisów
4. Przebieg turnieju Turniej zostanie rozegrany bez fazy grupowej - 32 drużyny zostaną rozstawione w drabince pojedynczej eliminacji SE32 albo w dwóch drabinkach SE16, ostateczna decyzja zostanie podjęta na kilka dni przed turniejem
 • Wszystkie mecze zostaną rozegrane systemem BO3 (mapy odrzucane przeze kapitanów drużyn)
 • Szczegółowy harmonogram rozgrywanych meczy zostanie opublikowany i podany do wiadomości bezpośrednio po rozstawieniu drabinki (drabinek) nie później jak tydzień przed turniejem
5. Zawodnicy
 • Gracz może reprezentować maksymalnie jeden zespół w turnieju
 • Gracz nie może zmieniać zespołu w trakcie trwania rozgrywek.
 • Zabrania się wulgarnych treści w stronę administratorów i użytkowników.
 • Zabrania się używania nazw graczy oraz opisów o wulgarnej treści
6. Zespoły
 • W zespole może znajdować się maksymalnie sześciu graczy.
 • Zabrania się używania nazw drużyn oraz opisów o wulgarnej treści
7. Rozgrywki
 • Wszystkie mecze fazy play-off przebiegać będą systemem BO3
 • W systemie BO3, nożówka rozgrywana jest na każdej mapie.
 • W przypadku remisu (15:15), rozgrywane są dogrywki po każdej ze stron w systemie MR3 z 10000$ na START Mapy odrzucane przez kapitanów
Mapy na których rozgrywany jest turniej : 
 • de_dust2
 • de_nuke
 • de_inferno
 • de_mirage
 • de_cache
 • de_overpass
 • de_train
 • Surowo karane jest używanie błędów gry.
 • Używanie chatu w grze w celu zirytowania/obrażenia przeciwnika jest zabronione.
 • Nie ma możliwości podłączania swojego PC i monitora. Wszystkie mecze rozgrywanej będą na komputerach udostępnionych przez organizatora
 • Specyfikacja komputerów:
8. Oszukiwanie
 • Używanie wszelkich programów zapewniających jakąkolwiek przewagę w czasie gry jest zakazane.
 • Jakiekolwiek programy czy modyfikacje zmieniające oryginalną wersję gry są zakazane.
 • Zakazane są wszelkie czynności mogące naruszyć prawa autorskie oraz majątkowe wydawcy gry.
 • Za niedozwolone zagrania uważa się w szczególności:
 • stosowanie wszelkich błędów w grze oraz błędów w projekcie map
 • stosowanie wszelkich cheatów oraz modyfikacji gry
 • stosowanie innych sterowników graficznych niż zainstalowane przez organizatora
 • skryptów itp.
 • celowe poddanie meczu przeciwnikowi
 • niesportowe zachowanie rozumiane jako wulgaryzmy, prowokowanie, zachowanie niezgodne z ogólnie rozumianymi normami społecznymi skierowane przeciwko innym uczestnikom wydarzenia
 • negatywne wypowiedzi dotyczące organizatorów oraz ich partnerów.
 • spóźnienie na mecz większe niż 15 minut
 • Zawodnicy muszą niezwłocznie poinformować administratora spotkania o zastosowaniu przez drużynę przeciwną niedozwolonego zagrania pod rygorem utraty prawa do wnoszenia reklamacji po meczu.
 • Kara za zastosowanie niedozwolonego zagrania może wynosić od dwóch do czterech punktów dla przeciwnika za każde niedozwolone zagranie a w przypadku trzykrotnego niedozwolonego zagrania w przeciągu meczu, administrator zarządza walkower na korzyść drużyny pokrzywdzonej.
9. Postanowienia końcowe
 • Organizator dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego przebiegu turnieju.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy z przeprowadzeniem turnieju, jeżeli nastąpiły one na skutek zdarzeń niezależnych od Organizatora oraz zdarzeń, których nie mógł przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.
 • Wszelkie kwestie sporne nie ujęte w regulaminie rozstrzygają: organizator oraz administrator, którzy mogą, lecz nie muszą uwzględnić opinie kapitanów zespołów.
 • Zespół po stawiennictwie się w dniu rozpoczęcia turnieju zgłasza swojego kapitana i tylko zgłoszony kapitan ma prawo reprezentować drużynę przed organizatorem i administratorem turnieju.
 • Kapitan zobligowany jest do podania numeru telefonu komórkowego, pod którym będzie dostępny w ciągu całego okresu trwania turnieju.
 • Regulamin wchodzi w życie w dniu publikacji.

KONTAKT Z ORGANIZATORAMI

Napisz do Nas, aby uzyskać więcej informacji o turnieju!